PORTIZMIR2’nin küratörü olan Dr. Necmi Sönmez, kamusal alanda sanat çalışmalarının koordinasyonunu üstlenecektir. Katılan sanatçılar, kentin merkez ve çeperlerinde “katılımcı” yeni projeler üretmeye davet edileceklerdir. İzmir’in kentsel karakterini projeleriyle yeniden tartışmaya açacak olan sanatçılar, yerel duyarlılıkları büyüteç altına alırken, sosyal değişim süreçlerini de tartışmaya açacaklardır. Projeler, kamusal alanlarda 20 Mart 2018 tarihinde İzmirli, Türkiyeli ve uluslararası sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilecektir. Sanatçıların isimleri ve proje tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

Kategoriler:

Etiketler:

Kamusal Alanda Sanat: EVRİM/EVOLVE                                                  

21 Mart-10 Nisan 2018 tarihlerinde kamusal alanlarda gerçekleştirilecek olan EVRILME projeleri İzmirli, Türkiyeli ve uluslararası sanatçıların katılımıyla Necmi Sönmez’in yürütücülüğünde şekillenecek. Çoğunluğu tekerlek üzerinde, hareketli, değişken modelde geliştirilecek olan projeler, izleyici ile katılımcı arasındaki sınırları kaldırarak, yaratıcı düşüncenin farklı formlarını tartışmaya açmayı hedefliyor.

İzmir’in yerel duyarlılıklarını büyüteç altına almaya yönelen projeler, Basmane’de geçici olarak kullanılacak bir atölyeden organize edileceği gibi, bu mekân aynı zamanda Oruç Aruoba’nın bir yerleştirmesine ev sahipliği yapacağı gibi Leylâ Erbil’in bir defterini de ağırlayacak. Burası EVRILME projelerinin şekillendiği bir üs olarak, farklı etkinliklerde kullanılacak. Farklı kuşaklara ait sanatçıların çalışmalarını bir araya  EVRILME projelerinin ortak paydasını izleyicilerin katılımıyla, kişisel tecrübeleriyle şekillenen “açık uçluluk” oluşturuyor. 2018 yılı başında detaylı olarak açıklanacak projeler, İzmir’in kabuk değiştiren özelliklerine gönderme yaparken, sosyal, ekonomik ve politik açıdan gündeme gelen olguları tartışmaya açmayı deneyecek: İzmir’e özgü açık yüreklilik ve samimiyetle...