Dar (alan) Sanat Grubu: Konuşmamız Lazım!

Dar(alan) Sanat Grubu, 3. Port İzmir Uluslararası Güncel Sanat Trienali alan çalışmalarından biri ol [...]

Derin Deniz

Derin Deniz

Hakkında

Alan Çalışmaları; aynı ilgiyi paylaşıp, benzer konulara eğilen ancak bunları farklı açılardan ele al [...]

Yaban Bostan

YABAN BOSTAN, Carmen Bouyer tarafından Kasım 2013’te İzmir’de başlatılan, kentsel sürdürebilir tarım [...]

Yavaş Tasarım

“Yavaş” kavramının “zaman”dan çok “ kalite” olgusunun altını çizdiğini hatırlarsak “yavaş”ın gerçek [...]

Yeniden Yapılan Kent

Yeniden Yapılan Kent